Kategorier
Marknadsföring

Varför ska jag anlita en SEO byrå?

Många företag idag ställer sig skeptiska till ny teknik och till vilka fördelar som finns i dagens moderna tid. Denna skeptiska hållning kan straffa sig. Större företag ser sig ofta som osänkbara: man har etablerat en position och skapat sig ett medvetande hos kunderna. Det är bara att rida på en våg som aldrig ebbar ut. Eller? Här glömmer man bort att det finns nya kunder och man glömmer definitivt bort att dessa har helt andra vanor och rutiner än en äldre generation.

Tydligast blir detta inom marknadsföring. Många företag har rutiner för detta. Vilket innebär att man annonserar i tidningar och kör lite reklam i radion. Man anlitar en lokal reklambyrå och nöjer sig med samma upplägg år efter år. Vilket kan vara vanskligt sett till att konsumenter idag har ett annat köpbeteende. Idag använder man internet i allmänhet och Google i synnerhet då man letar efter produkter, tjänster eller information.

Kunderna idag är otrogna – att de anlitat ett företag tidigare innebär inte att man inlett en livslång relation. Det är viktigt att tänka på. En konsument idag kan när som helst byta tandläkare, anlita en annan snickare eller plötsligt gå till en annan sportaffär – om bara priset är det rätta och tjänsterna i övrigt är tilltalande.

Därför är SEO viktigt

Kunden gör research på ett helt annat sätt idag och det största verktyget för detta detektivarbete stavas Google. Man söker på en produkt eller en tjänst och man adderar exempelvis den stad man lever i: därefter väljer man något av de alternativ som presenteras i sökmotorn och helst då från förstasidan. Syns du där? Det är den stora knäckfrågan för företag idag. Syns man inte på Google så kommer man heller inte att få nya kunder. Man kan, som allra bäst och i en mindre stad, förlita sig på ett bra rykte. Men, någon gång måste man ta steget och öka sin digitala närvaro.

Bäst sker detta genom att anlita en SEO byrå. En SEO byrå arbetar exakt med det vi ovan gått igenom. Under specifika sökord så arbetar man upp företag på Google ranking och ser sedan till att den höga positionen också bibehålls under tid. Det handlar om ett långsiktigt arbete och tålamod är en nyckel. Vill man synas direkt så kan kampanjer skapas via Google Ads och det gör att man hamnar överst vid sökningar, men då under de annonser som finns – och som ibland klickas bort av kunderna. En kombination av SEM och SEO är att föredra gällande detta. SEM handlar då just om den annonsering via Google Ads som vi nämnde.

SEO gör skillnad och bygger på långsiktighet

Vilken SEO byrå ska man då välja? Helt lätt är det inte. Det här är en bransch som ständigt växer i takt med att fler företag inser värdet av att synas online och där kunderna finns.

Erfarenhet är viktigt – hur länge har denna SEO byrå varit verksam? – och likaså resultaten. Det senare kan relativt enkelt verifieras. Hur många kunder har man – och hur högt rankar dessa? Samtidigt ska man också vara medveten om att vissa områden, vissa branscher och vissa städer har en helt annan konkurrensnivå än andra. Där kan arbetet ta längre tid och kostnaden kan bli högre.

Men, det handlar om en ren investering och det är också en mätbar sådan. Så fort ett företag rankar högt på Google så kan man se statistik på hur många besökare som dagligen landar på hemsidan. Det innebär ofta en dramatisk ökning och där försäljningen ofta når helt nya höjder. Jämfört med traditionell marknadsföring så ger SEO och en SEO byrå resultat som, så att säga, går att ta på. Rådet är att hoppa på tåget innan det är för sent.