Kategorier
Säkerhet

Kameraövervakning – stora fördelar

Beroende på vem man frågar om kameraövervakning så kommer man att mötas av två olika typer av svar. Få frågor har så tydliga läger som frågan om just kameraövervakning. Ena lägret säger nej och gör detta baserat på att kameror kan kränka den personliga integriteten och att det handlar om att vi hela tiden tar steg mot mot ett mer totalitärt samhälle. Vi ska inte övervakas och vi ska kunna behålla vår frihet och integritet. Fina ord – och sanna.

Men, vad händer egentligen och vilka kan konsekvenserna av utebliven kameraövervakning bli? Det man måste tänka på och vara medveten om är att vårt samhälle förändrats och att vi idag lever med högre risker att utsättas för brott. Polisen har bristande resurser och färre brott klaras upp som en följd av prioriteringar. Genom kameraövervakning så kan man dels förhindra brott och dels också, om brott äger rum, ge polisen viktig bevisning som kan leda till att det klaras upp.

Regler kring kameraövervakning ger säkerhet

Och, det finns regler att rätta sig efter vad gäller kameraövervakning också. Regler som gör att den personliga integriteten kan hållas intakt och att man inte får sin frihet kränkt. Att fler och fler butiker, affärer, restauranger och bostadsrättsföreningar ansöker om kameraövervakning är ett tecken i tiden.

Kameraövervakning för er bostadsrättsförening i Stockholm kan för övrigt vara en riktigt bra idé för att komma till bukt med exempelvis inbrott, skadegörelse och försäljning av narkotika – som ofta sker på exempelvis dåligt upplysta parkeringsplatser eller lekparker.

Genom att installera kameror kan man dels skrämma bort dessa brottslingar från området och dels också avskräcka tjuvar från att ta sig in i förråd och andra utrymmen i fastigheten. Något som annars är svårt att kontrollera – i synnerhet om det handlar om en större BRF. Kameraövervakning ger, helt enkelt, trygghet och ett säkrare boende.